кампания Ниво Тийн

01 | 05 | 2015

Лого постер кампания „Приключението да си родител – Ниво тийн“

Клиент: ГлаксоСмитКлайн