Постери рак на маточната шийка

01 | 11 | 2015

Постер кампания за имунизация срешу HPV

Клиент: ГлаксоСмитКлайн